Nyheter

Här kan du ta del av nyheter, debattartiklar och annat som händer i initiativet.

Debattartikel

Börja vidareutveckla fjärrvärmen i varje kommun

Värmenätet kompletterar ett energisystem med energislag som har lägre planerbarhet, såsom sol och vind. Det skriver Ola Thorsson, Kungälv Energi, och Camilla Rydstrand, Norrtälje Energi, i en debattartikel i Dagens samhälle.

Debattartikel

Värmenäten som avlastare för elsystemet

Många glömmer fjärrvärmens potential när man diskuterar det växande behovet av el. Den effekt som kan tillföras genom värmenäten är helt planerbar och inte påverkad av yttre faktorer såsom väderläge, geopolitik eller marknadsspekulation.

Nyhet

Förstudie om framtidens fjärrvärmesystem

Norrenergi har inlett ett samarbete med energilagringsföretaget SaltX Technology med målet att utreda förutsättningarna att göra värmen och kylan ännu mer klimatsmart och få bort de sista återstående 1–2 procentandelarna fossilt bränsle i leveranserna.

Nyhet

Växjö Energi satsar på minusutsläpp genom bio-CCS

Som ett av de första energibolagen i världen vill Växjö Energi satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när man producerar el och värme.

Nyhet

Het lansering – fjärrvärme för framtiden

Nu lanserar vi vår webbplats för Carvingeinitiativet som är ett samarbete mellan 29 fjärrvärmebolag. Här vill vi dela med oss av aktuella nyheter och debattartiklar för att inspirera till förändring.