Fjärrvärmen ska få en ny kostym

Det är målet med Carvingeinitiativet. Allt började med en idé 2019 och idag är vi en stor samling bolag som tillsammans för diskussionen om fjärrvärmen framåt.

Det började med en idé

För att nå ut med fjärrvärme tog vi ett nytt grepp i form av ett examensprojekt med Berghs School of Communication. Vi försökte förklara vad fjärrvärme var för något och då utbrast en av eleverna ”Det låter som du pratar om streamad värme!” Det blev startskottet på en lång varumärkesresa där vi har som mål att förflytta fjärrvärme till något mer nutida.

Läs mer om streamad värme

Målet är att skapa kraft

Fjärrvärme är en grundsten i energiomställningen. Kunder och branschen själva vill att fjärrvärmebolagen ökar utvecklingstakten. Carvingeinitiativet kan liknas vid en frivillig union och i nätverket arbetar vi flexibelt. Vi drar nytta av varandra när vi definierar utmaningar och testar lösningar. Självklart finns lokala förutsättning som skiljer bolag åt men många frågor har vi gemensamt.

Tillsammans bidrar vi till ett hållbart Sverige

Så här jobbar vi

Syftet med Carvingeinitiativet är att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. Just nu är vi 29 energibolag som ingår i initiativet och över 50 personer som deltar. Vi har delat upp oss i sex olika arbetsgrupper som alla har olika fokusområden. Läs mer under länken nedan.

Läs mer om hur vi jobbar

Initiativet i siffror

29

anslutna bolag

22

% av värmemarknaden

10,5

TWh levererad värme

Vår historia

Mycket har hänt och kommer att hända under de närmsta åren och vi vill inte följa utvecklingen – vi vill leda den. Så här började resan.

Våren 2022

Nya möjligheter

Nytt år och nya möjligheter, vi går in för att påverka inom olika områden.

Hösten 2021

Realisera

Vi konkretiserade aktiviteter och jobbade agilt tillsammans genom att definiera utmaningar och testa lösningar

Våren 2021

Spännande områden

Vi hittade flera spännande områden där vi formulerade aktiviteter inom bland annat miljö, konkurrenskraft, fjärrvärmens roll i samhället, vår egen självbild och den allmänna synen på oss.

Hösten 2020

Idén kläcktes

  • Kickoff Carvingeinitiativet. Vi startade med att identifiera spännande frågor att jobba med genom att ställa oss frågorna: ”Vad säger & tycker andra om oss utanför branschen?” och ”Vad säger & tycker vi själva inom branschen?”

Våren 2020

Samarbete mellan fjärrvärmebolagen

Flera fjärrvärmebolag gillade konceptet och vi började planera hur vi skulle kunna använda det i branschen för att tillsammans göra det starkare.

Sommar & Hösten 2019

Kampanj "Streamad värme"

Kampanj Streamad värme genomfördes lokalt i Solna, Sundbyberg, Bromma & Danderyd som är Norrenergis verksamhetsområde.

Våren 2019

Idén om Streamad värme föddes

Idén om Streamad värme föddes hos Norrenergi i samband med ett examensprojekt tillsammans med studenter från Berghs School of Communication.

29 deltagande bolag

Nätverket omfattar 29 energibolag från hela Sverige. I nätverket arbetar vi flexibelt. Vi drar nytta av varandra när vi definierar utmaningar och testar lösningar. Alla bolag i nätverket kan använda goda exempel och lösningar i sina egna verksamheter.