Carvingeinitiativet – med sikte på framtiden

Sveriges energisystem befinner sig i ett paradigmskifte. Landet ska elektrifieras samtidigt som elproduktionen blir allt mer väderberoende. En stark fjärrvärmebransch är en förutsättning för att den snabba omställningen ska gå vägen. Därför kraftsamlar branschen genom nytt samarbete – Carvingeinitiativet.

Om initiativet

Börja vidareutveckla fjärrvärmen i varje kommun

Värmenätet kompletterar ett energisystem med energislag som har lägre planerbarhet, såsom sol och vind. Det skriver Ola Thorsson, Kungälv Energi, och Camilla Rydstrand, Norrtälje Energi, i en debattartikel i Dagens samhälle.

Läs mer här

Vad handlar initiativet om?

Fjärrvärmen har en viktig uppgift för klimatet. Sverige är världsunikt när det kommer till att omvandla rester från samhället till elektricitet och värme. Men vi behöver växla upp kraften i vår bransch ytterligare.

Fjärrvärme värmer upp stora delar av landet och bidrar därmed till att minska behovet av el för uppvärmning.  Sveriges gamla avfallsdeponier med läckande växthusgaser har ersatts av modern energiåtervinning med rökgasrening. Och produceras fjärrvärmen i ett kraftvärmeverk produceras dessutom även el. Men utvecklingstakten måste öka.

Läs mer

Vårt syfte är att skapa kraft

Carvingeinitiativet kan liknas vid en frivillig union där varje aktör kan dra fördel av kollektivet och därigenom enklare möta utmaningar jämfört med om var och en jobbar på egen kammare. En positiv effekt av initiativet är den gemensamma kraft som uppstår – en kraft som är stor nog att påverka fjärrvärmens nationella varumärke.

Läs mer om oss

1

Öka fjärrvärmens relevans i samhället

Lyfta fram fjärrvärmens roll i dagens och morgondagens resurseffektiva samhälle.

2

Stärka fjärrvärmens konkurrenskraft

Tillsammans vara en kraft stor nog att påverka fjärrvärmens nationella varumärke.

3

Förändra bilden av fjärrvärme

Utveckla fjärrvärmens konkurrenskraft och fräscha upp den allmänna bilden av fjärrvärme.

4

Skapa ambassadörer som bär ett nytt budskap

Vi drar nytta av varandra i nätverket när vi definierar utmaningar och testar lösningar.

Se vår film om streamad värme

För att öka kunskapen och göra det enklare att förstå lanserade vi för ett par år sen konceptet streamad värme. Med en helt ny film tar vi nu ytterligare ett steg för att få fler att upptäcka tjänsten som många har men inte vet om.

I en helt ny film berättar vi med humor och värme om vår ”fjärrvärme-pappa” som är mer än förtjust i sin nya streamingtjänst. En tjänst som produceras med återvunnen och förnybar energi och streamas i rör under marken. Och så uppgraderas den automatiskt och du kan använda den i den utsträckning du behöver. Kan det bli bättre?

Om oss