Sedan 1993 har koldioxidutsläppen i Växjö minskat med cirka 70 procent per invånare. Det är nu dags att ta nästa kliv på hållbarhetsresan. Nu ska vi tillsammans skapa förutsättningar för minusutsläpp i Växjö.

Som ett av de första energibolagen i världen vill Växjö Energi satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när man producerar el och värme.

Enligt många forskare är koldioxidinfångning en nödvändig del i arbetet för att nå våra klimatmål och hejda klimatförändringarna. En kall vinterdag i Växjö skulle detta innebära att vi kan tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid och på så sätt sänka nivån växthusgaser i atmosfären. Det är ett åtagande för framtiden, som Växjö Energi vill vara med och driva framåt.

Detta är en gemensam satsning. Vi måste göra det tillsammans om vi ska kunna bromsa klimatpåverkan. Om inte vi står längst fram i ledet, vem ska då göra det? Läs mer här.