Många glömmer fjärrvärmens potential när man diskuterar det växande behovet av el. Den effekt som kan tillföras genom värmenäten är helt planerbar och inte påverkad av yttre faktorer såsom väderläge, geopolitik eller marknadsspekulation.

De stora prissvängningarna på elmarknaden i södra Sverige är ett symptom på ett alltför temperaturkänsligt elbehov i kombination med brist på överföringskapacitet, minskad andel planerbar elproduktion och en alltmer sammankopplad europeisk elmarknad.

Prissvängningarna gör det svårt för näringslivet och skapar privatekonomiska problem och osäkerhet. Dessutom utgör lokal effektbrist på el ett hinder för företag att etablera sig där de vill

Effektbehovet, dvs den mängd energi som tillförs och förbrukas inom systemet i varje tidsenhet, är dimensionerande för energisystemet. Högre behov av effekt innebär högre kostnader för att tillgodose uppvärmning av bostäder, samhällsfunktioner, transporter och industri.

Fjärrvärmen i Sverige levererar en effekt på cirka 17 000 MW de kallaste vinterdagarna. Vid samma tid uppgår eleffekten i Sverige till cirka 25 000 MW varav 10 000 MW el går till uppvärmningsändamål. Dessa 10 000 MW gör att Sveriges elsystem är temperaturkänsligt. Läs mer i vår debattartikel i Dagens samhälle