Norrenergi har inlett ett samarbete med energilagringsföretaget SaltX Technology med målet att utreda förutsättningarna att göra värmen och kylan ännu mer klimatsmart och få bort de sista återstående 1–2 procentandelarna fossilt bränsle i leveranserna.

Norrenergi har inlett ett samarbete med energilagringsföretaget SaltX Technology med målet att utreda förutsättningarna att göra värmen och kylan ännu mer klimatsmart och få bort de sista återstående 1–2 procentandelarna fossilt bränsle i leveranserna.

SaltX blev ett av fyra vinnande bidrag i Helsinky Energi Challenge, en global tävling om hur Helsingfors ska bli klimatneutralt år 2035. SaltX förslag till Helsingfors kombinerade ny energilagring och artificiell intelligens med kommersiellt tillgänglig energiteknik.

– Norrenergi har en ambitiös plan för att ställa om till en ännu mer hållbar energiförsörjning och ser en framtid där vi helt eliminerat den sista andelen fossilt bränsle som idag är 1–2 procent. Här ser vi att SaltX lösningar och djupa kompetens kan blir en viktig möjliggörare, säger Ted Edén, energisystemutvecklare på Norrenergi AB.

Läs mer på Norrenergis hemsida.